Unitech, TÜRKOTED (Türkiye Kojenerasyon Derneği) Üyeliği

Unitech, 01.01.2019 Tarihi itibari ile TÜRKOTED (Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği) Üyesi olmuştur.